Stratejik Planlarımız Hakkında...

Enstitümüz 2019-2023 stratejik planlama süreci kapsamında, stratejik planlama çalışmalarına katkı ve katılım sağlamak, izleme- değerlendirme performans göstergelerini takip etmek üzere birim Stratejik Planlama/Kalite Komisyonları oluşturulmuş, birimlerimizden sağlanan performans bilgileri doğrultusunda hazırlanan “İYTE 2014-2018 Stratejik Plan Değerlendirme Raporu” Enstitümüz Yönetim Kurulu'nun 05.09.2017 tarih ve 27/1 sayılı Kararı ile kabul edilmiştir.

Stratejik plan hazırlık sürecinin katılımcı yöntemlerle yürütülmesi, tüm birimler ile birim personelinin planlama sürecine katılımının sağlanması ve birimlerden yazılı önerilerinin talep edilmesine karar verilmiştir. Kalkınma Bakanlığı'nın üniversiteler için hazırlamış olduğu, 2018 yılında uygulamaya girecek olan “Üniversiteler İçin Performans Gösterge Seti”, İYTE 2014-2018 Stratejik Planı performans göstergeleri ile Aday Araştırma Üniversitesi performans göstergelerinden oluşturulan “İYTE 2019-2023 Stratejik Plan Gelişim Eksenleri Bütünleşik Performans Göstergeleri Seti” ve Enstitümüz 2014-2018 Stratejik Planı stratejik amaç ve hedefleri dikkate alınarak belirlenmektedir.

  • start.txt
  • Son değiştirilme: 02.09.2022 12:49
  • Değiştiren: turkayyildiz@iyte.edu.tr